Search among our articles

Words by Paulina Forsberg

Business

2019-01-14

Så bemöter du härskartekniker

 

Har ni också hamnat i situationer på jobbet eller i privata sammanhang där ni blivit utsatta för härskartekniker? Det är vanligt och det kommer fortsätta att ske – så det är lika bra att vara förberedd. Jag har tagit reda på verktygen du behöver för att kunna bemöta en härskare på rätt sätt. Pontus Christoffersen är retorikkonsult på byrån Snacka Snyggt och har tagit mig igenom fyra olika härskartekniker – och hur dessa ska bemötas.

 

harskartekniker

PROJICERINGSMETODEN

Innebär:

Den som använder projicering som härskarteknik försöker vända fokus tillbaka på dig. Ett exempel kan vara att du kommer in på en kollegas kontor för att diskutera en uppgift som inte utförts korrekt. Personen försöker direkt flytta fokus från sig själv genom att säga något i stil med: ”Du verkar lite gnällig. Är du trött?”. Det som händer är att du försöker ge någon konstruktiv kritik men det tas emot personligt istället. Ett annat exempel kan vara när någon försöker förminska dig genom att använda den klassiska “Lilla gumman”-kommentaren. I ett förhållande kan det handla om att den anklagade personen tar fram ”misstagasarkivet” och tar upp saker som du tidigare gjort fel.

 

Motdrag:
Gå inte till mothugg i den är typen av situation utan flytta tillbaka fokus till personen i fråga: ”Det här handlar inte om ifall jag är trött eller gnällig”, eller ”Det kan vi ta sen. Nu pratar vi om dig”. Be dig kollega/chef att förklara begreppet och vad de menar när dem kallar dig “Lilla gumman”. Då lyfter du personen och sänker kommentaren – och på det sättet kommer du kunna lyckas förändra dennes beteende.

 

KOMPLIMANGSMETODEN

Innebär:
Personen vill att du ska ta på dig en uppgift. För att få dig på kroken bakar hen in komplimangen med en uppgift. ”Du som är så bra på det här, kan du inte göra det här också?”. Hjärnans mekanismer gör att du känner att du måste göra något för att förtjäna komplimangen och känner dig då tvungen att ta på dig uppgiften. Eller när din chef förpackar en arbetsuppgift med en möjlighet. Då kan det exempelvis låta ”Det här kommer vara bra för din karriär”.

 

Motdrag:
Så klart vi ska ge varandra komplimanger, men det är viktigt att det finns en utväg. Finns det ingen tydlig möjlighet att tacka nej känner vi oss undermedvetet tvungna. För att bemöta härskartekniken, tacka först för komplimangen och säg sedan att du måste avstå från uppgiften för att du inte har tid. Eller om det handlar om en möjlighet fråga vad konkret möjligheten kommer vara och vad det skulle innebära i praktiken? Fråga också din chef hur du ska prioritera. Det är då upp till din chef att göra den bedömningen och hur du bör prioritera om det här är något utöver dina vanliga arbetsuppgifter.

 

HIRARKIMETODEN

Innebär:
När du vill få en förklaring till beslut som har fattats men istället får positionen som svar: ”För att jag är din chef”. Din chef använder sin position för att manipulera.

 

Motdrag:
Tänk på att även en chef behöver kunna ge en förklaring till sina beslut. Flytta fokus, ett svar kan vara: ”Jag vet att du är min chef och bestämmer hur det ska vara, men jag vill att du förklarar varför”. Vill man förändra ett beteende gör man det genom argument. Och kom ihåg att titeln och position förmodligen inte har relevans för konversationen!

 

harskartekniker

UTESLUTNINGSMETODEN

Innebär:

Du sitter på ett kundmöte med en kollega. Kunden tittar bara på din kollega och du får inte en chans att komma in i samtalet. I ett privat sammanhang kan det exempelvis vara på en fest där du ansluter till en grupp som pratar med varandra och ingen försöker bjuda in dig i samtalet.

 

Motdrag:

Be din kollega dela med sig av den sociala makten. Då kan hen exempelvis ta in dig i samtalet genom att säga ”När det kommer till ekonomi har Paulina stenkoll”. På så sätt blir du direkt införd i konversationen. Är det istället du som har den sociala makten och du märker att en kollega blir ”utfryst” tänk på att inkludera din kollega istället.

RELATED
Reactions